Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Reimink niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kun je dan ook geen rechten ontlenen. Reimink, haar directie en haar medewerkers, aanvaren geen enkele aansprekelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, misbruik, het vertrouwen op of het nalaten van acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site.

Alle opgenomen informatie in de ruimste zin van het woord is in eigendom of in licentie van Reimink, tenzij anders vermeld. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen.

Het Nederlandse recht is van toepassing.