Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Reimink hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kun je anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die je aan ons verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van bestelformulieren, antwoordkaarten en/of- coupons.

Registratie van gegevens

Onze server registeert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website. De website www.reimink.com, bevat eveneens hyperlinks naar andere websites – niet bijhorende www.reimink.com. Reimink is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan die op die betreffende sites worden gevraagd. Documenten van derden die op de site worden aangeboden, blijven qua inhoud voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

Doel en verwerking van (persoons)gegevens

Met het registreren van gegevens van bezoekers van de website beoogt Reimink de effectiviteit van haar website te verbeteren. Gegevens met betrekking tot datum, tijd en duur van jouw bezoek aan de website verwerkt Reimink voor het vastleggen van voorkeuren van alle betrokkenen. Deze gegevens worden niet na de sessie verwijderd.

Voor eht gebruik van deze adressen geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat adressen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt voor andere doleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten. Bovendien wordt de addressenlijst slechts gebruikt door Reimink. Ook verzamelt Reimink geen adressen middels op deze site aangeboden formulieren of andere vormen van elektronische feedback.

Wijzigingen Privacyverklaring

Reimink houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.